PRIVACYVERKLARING

----

ARTIKEL 1 - VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u in het kader van ons aankoop- en verkoopproces een aankoop doet in onze webshop, verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u onze webshop of website bezoekt, ontvangen wij ook automatisch het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer, waardoor wij meer informatie kunnen verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

Marketing via e-mail (indien van toepassing): Als u hiermee instemt, kunnen wij u e-mails sturen over onze webshop of winkel, nieuwe producten en andere updates.

----

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te controleren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop terug te sturen, gaan wij ervan uit dat u enkel toestemming geeft voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Wanneer we u om een andere reden vragen uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld voor marketing, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of geven wij u de kans dit te weigeren.

Als u nadat u uw toestemming hebt gegeven van gedachten verandert en er niet langer mee instemt dat wij contact met u opnemen, uw gegevens verzamelen of bekendmaken, kunt u ons dit laten weten door ons te contacteren via info@galtane.com of een brief te sturen naar het volgende adres: ActiNa sprl, Avenue Thomas Edison 182 - BE 1402 Nijvel, België

----

ARTIKEL 3 - BEKENDMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden schendt.

----

ARTIKEL 4 - DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de derde partijen met wie wij werken uw gegevens enkel verzamelen, gebruiken en bekendmaken voor zover dat nodig om de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid dat van toepassing is op de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Wij raden u aan het privacybeleid van deze leveranciers zorgvuldig door te nemen, zodat u begrijpt hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Vergeet niet dat sommige leveranciers zich in een ander rechtsgebied kunnen bevinden of dat hun vestigingen in een verschillend rechtsgebied kunnen liggen. Als u dus beslist om door te gaan met een transactie die de diensten van een derde partij vereist, kunnen uw gegevens daarom onder de wetten vallen van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn vestigingen gelegen zijn.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of doorverwezen wordt naar een website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacybeleid of de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van onze website.

----

Links

Door op bepaalde links op onze site te klikken, kan u mogelijk onze website verlaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze websites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

----

ARTIKEL 5 - BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, vervalst, geraadpleegd, bekendgemaakt, gewijzigd of ongepast worden vernietigd.

----

COOKIES

Dit is een lijst van de cookies die we gebruiken. We hebben ze hier opgelijst, zodat u kunt kiezen of u ze wel of niet wilt toestaan.

Type cookie

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Noodzakelijk

PHPSESSID

Galtane.com

Deze cookie zorgt voor de communicatie tussen de webserver en de browser en slaat tijdelijk informatie over uw sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u een formulier niet opnieuw volledig hoeft in te vullen als u de pagina opnieuw laadt of een fout maakt.

Einde van de sessie

Marketing

__atuvc

AddThis

Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis sharing widget, die vaak is geïntegreerd in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks van netwerkplatformen.

13 maanden

Marketing

__atuvs

AddThis

Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis social sharing widget die vaak is geïntegreerd in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen op gedeelde netwerken. Dit is een nieuw cookie van AddThis maar is nog niet gedocumenteerd. Het is gecategoriseerd als onderdeel van dezelfde soort cookies.

1 uur

Analytisch

_ga

Google Universal Analytics

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Dit cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking binnen een site en gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor siteanalyserapporten.

2 jaren

Analytisch

_gid

Google Universal Analytics

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Het bewaart en actualiseert een unieke waarde voor elke bezochte pagina.

24 uren

Analytisch

_gat

Google Universal Analytics

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Het wordt gebruikt om de doorvoer van verzoeken te beperken, waardoor het verzamelen van gegevens op locaties met veel verkeer wordt beperkt.

1 minuut

----

ARTIKEL 6 - LEEFTIJD OM TOESTEMMING TE GEVEN

Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in het land of de provincie waar u verblijft en dat u ons de toestemming hebt gegeven om elke minderjarige ten laste gebruik te laten maken van deze website.

----

ARTIKEL 7 - WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om onderhavig privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Neem het dus regelmatig door. Wijzigingen en verduidelijkingen worden meteen na publicatie op de website van kracht. Wanneer we wijzigingen aanbrengen aan dit beleid, zullen we u hier informeren dat dit beleid werd bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en in welke omstandigheden we ze eventueel bekendmaken.

Mocht onze winkel worden overgenomen door of gefusioneerd worden met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

----

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u een inzage in, rechtzetting, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens wenst die wij over u hebben; een klacht wil indienen; of als u gewoonweg meer informatie wil, neem dan contact op met onze Privacy-afgevaardigde op info@galtane.com of stuur een brief naar: ActiNa sprl, Avenue Thomas Edison 182 - BE 1402 Nijvel, België.